مسئولیت اجتماعی

 

«انسان عضوی از جامعه، شغل، تمدن یا مذهب است. او فقط یک فرد نیست.»

آنتوان دو سنت اگزوپری

 

هر سازمان متشکل از افراد جامعه بوده که گردهم آمده و وظایف مشخصی را انجام می‌دهند. از این رو سازمان برآمده از دل اجتماع است و برای ادامه حیات و موفقیت به تعامل با آن نیازمند خواهد بود. این تعامل منجر به ایجاد مسئولیت در برابر جامعه شده که تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» مطرح می‌گردد.

هلدینگ نکو بنا به رسالت حرفه‌ای خود، تعهد به مضامین مسئولیت اجتماعی را در دو زمینه همواره سرلوحه امور قرار داده است:

  1. مسئولیت در برابر توسعه و بهبود زندگی افراد جامعه
  2. مسئولیت در برابر محیط زیست

این هلدینگ نه تنها در برابر توسعه فردی کارکنان خود مسئولیت دارد، بلکه در برابر پیشرفت و بهبود سطح کیفی زندگی آحاد جامعه دارای وظایفی عظیم است. این مهم، چه از طریق تولید و ارائه محصولات با کیفیت و تأثیرگذار در چرخه سلامت جامعه و چه با مشارکت در نهادهای کمک‌رسان و خیریه و یا برگزاری کمپین‌های فرهنگی انجام می‌پذیرد.

همچنین مسئولیت هلدینگ نکو در برابر محیط زیست نیز بسیار حائز اهمیت است. کلیه فرآیندهای تولیدی محصولات در حوزه تولیدات صنعتی بر اساس بیشترین بازده، کمترین مصرف انرژی و حداقل تولید پساب می‌باشد. همچنین واحدهای تولیدی این هلدینگ با برخورداری از « نظام جامع کنترل‌ فاضلاب صنعتی» و رعایت بالاترین حد استانداردهای جهانی در جهت حفظ محیط زیست گام‌های مؤثری برداشته است.