سخن مدیرعامل

 

ما در «هلدینگ نکو» به دنبال ارزش آفرینی ۱۸۰ درجه‌ای برای مجموعه ذی‌نفعان فعالیتهایمان هستیم. می‌خواهیم کسب‌وکارهایی را تعریف کنیم و سرگرمشان باشیم که تعاملاتی منفعت‌آور دوجانبه با هریک از سهام‌داران، مشتریان، کارکنان، تأمین‌کنندگان، جامعه و دولت را رقم بزند. عمیقاً تلاش داریم که مشتری را درک کنیم، نیازها، خواسته‌ها و انتظاراتش را محقق کنیم و در این مسیر سایر ذی‌نفعان را نیز منتفع نماییم. محور فعالیت در این هلدینگ «فناوری» است. در هیچ حوزه ای ورود نمی‌کنیم مگر آنکه حرفی نوآوارنه و تسلطی مطلوب بر فناوری آن داشته باشیم.

در حوزه تعریف و مدیریت پروژه ها (Project Development)، توسعه دانش فنی تولید محصولات پتروشیمیایی، تولید محصولات پتروشیمیایی خاص، بازرگانی مواد و محصولات پتروشیمی و توسعه پروژه های ساختمانی به دنبال «تمایز» با تکیه بر برتری تکنولوژیک هستیم.

خوشحالم که از این کانال فرصت بیان نظراتم برای مخاطبین فراهم است و امیدوارم که نگرش این شرکت در کسب‌وکار بتواند سهمی در رضایت‌مندی انسان‌ها فارغ از هر مشخصه متمایزکننده‌ای داشته باشد.