شرکت مشاورین هوتن پی

متولی حوزه صنعت ساختمان در هلدینگ نکو « شرکت مشاورین هوتن‌پی» می‌باشد. این شرکت به‌عنوان یک شرکت مهندس مشاور با هدف ارائه خدمات مهندسی (طراحی، نظارت و مشاوره)، اجرا و تأمین مصالح انواع پروژه‌های ساختمانی، مسکونی، اداری، تجاری، اقامتی (هتل) و صنعتی و نیز شهرسازی در سال 1379 بر پایه اصول زیر بنیان‌گذاری شد:

  • خلق معماری منحصربه‌فرد برای هر پروژه با توجه به نیازها و شرایط تأثیرگذار همان پروژه
  • خلق معماری بر اساس محوریت ابعاد روحی و جسمی انسان
  • خلق معماری بر اساس حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی انرژی
  • خلق معماری با تأکید بر اصول نوین معماری سبز
  • خلق معماری بر پایه جلب رضایت کارفرما و تأمین نیازهای مطلوب ایشان در پروژه